Psykiatrin ur ett patientperspektiv

Jag föreläser om bemötande inom psykiatrin utifrån ett patientperspektiv.

Som patient inom psykiatrin har jag träffat människor från olika yrkesgrupper som alla haft olika uppgifter. Gemensamt för alla jag träffat har varit att de givit mig någon form av bemötande. För en gemensam nämnare för alla relationer mellan människor är att vi på något sätt bemöter varandra. Och när vi bemöter varandra så påverkar vi varandra.

Hur jag blir bemött inom psykiatrin påverkar såväl mitt mående som mitt förtroende för personalen. Ett bemötande som känns bra kan ge mig en välbehövlig knuff framåt, ett steg närmare målet: att må bra.