Hur ser människor utan CVI?

Redan när jag gick på lågstadiet insåg jag att andra barn såg sådant som jag inte såg. Eller egentligen såg mina ögon precis samma sak som de andra barnens ögon såg, men min hjärna hade svårt att tolka det ögonen såg. Eftersom jag inte hade fått min CVI-diagnos så hade jag heller inte fått förklarat […]

Läs mer