Föreläsningar om bemötande och om synnedsättningen CVI

Våga vara människa
Om bemötande inom psykiatrin

Min föreläsning Våga vara människa handlar om bemötande inom psykiatrin, med tonvikt på att vilja bli bemött som en människa av en människa. Föreläsningen riktar sig till er som arbetar inom psykiatrin och som vill bli bättre på att vara medmänniskor i mötet med patienterna. Ni får ett patientperspektiv på vikten av personkemi mellan patient och personal, och ni får veta hur mycket det kan betyda när ni som personal vågar vara er själva i stället för att iklä er en roll.

I föreläsningen berättar jag om hur jag själv vill bli bemött av de människor jag träffar inom psykiatrin. Jag berättar om tillfällen där jag fått ett bemötande som känts väldigt bra, och om vad som hade kunnat göras annorlunda vid tillfällen där jag fått ett bemötande som känts mindre bra. Jag berättar om hur jag upplever olika situationer som kan uppstå i kontakten med psykiatrin. Hur känns det för mig att behöva byta läkare eller samtalskontakt? Vad händer i mig när någon i personalen blir synbart berörd av det jag just berättat? Är patient och personal våra identiteter? Och är den man bemöter alltid den man möter?

Föreläsningen är ca 40 minuter lång, plus tid för frågor.

 

Vad är det jag ser?
Om syntolkningssvårigheter i skolan

När jag var 29 år fick jag diagnosen Cerebral Visual Impairment (CVI) som innebär att hjärnan har svårt att tolka synintryck. Vid det laget hade jag hunnit utveckla en mängd olika kompensationsstrategier för situationer där jag ”inte såg”.

Föreläsningen Vad är det jag ser? riktar sig till personal inom förskola och skola, och ger en inblick i några av de utmaningar som en elev med syntolkningssvårigheter kan möta i skolan. Ni får ökad kunskap om vad syntolkningssvårigheter kan innebära, samt konkreta tips på hur ni kan stötta en elev med dessa svårigheter. Ni får också en inblick i hur en elev som har en oupptäckt funktionsnedsättning kan tänka, känna och reagera i olika situationer. Föreläsningen innehåller exempel på vad som var svårt för mig och vad de vuxna hade kunnat göra för att underlätta. Jag berättar också om hur min oupptäckta CVI påverkade umgänget med klasskompisarna och min syn på mig själv.

Föreläsningen är ca 60 minuter lång, plus tid för frågor.

 

Det finns inga träd i skogen
Om att vara vuxen med CVI

Den här föreläsningen ger en inblick i hur några av vuxenlivets vardagssituationer kan te sig för en person som har CVI. Hur fungerar det t.ex. att handla mat när man tycker att mataffären är en enda stor djungel? Hur hanterar man ett föremål när man inte uppfattar hur det sitter ihop? Hur påverkar synnedsättningen det sociala livet? Vad händer när man feltolkar vardagssituationer p.g.a. att hjärnan feltolkar synintryck? Och hur är det att ha CVI utan att veta om det?

Med utgångspunkt i mig själv ger jag konkreta exempel på situationer där CVI kan innebära att det uppstår ett funktionshinder i förhållande till omgivningen. Jag berättar också vilka strategier och hjälpmedel jag använder mig av för att avhjälpa, eller minska, de funktionshinder som uppstår.

Föreläsningen är ca 60 minuter lång, plus tid för frågor.

 

Skräddarsydda föreläsningar
Alla mina föreläsningar kan anpassas efter målgruppen. Jag kan också erbjuda helt skräddarsydda föreläsningar om bemötande eller CVI. Om ni har önskemål om innehåll eller längd på föreläsningen så ange det i er förfrågan. Mycket går att ordna!

 

Priser, bokning och fakturering
För prisuppgift och bokning, kontakta mig via e-post: kontakt@johannasvenningsson.nu
Fakturering sker via Frilans Finans.

Läs min integritetspolicy för information om hur jag behandlar de personuppgifter du skickar.