Föreläsningar om bemötande och om syntolkningssvårigheter

Våga vara människa
Om bemötande inom psykiatrin

Min föreläsning Våga vara människa handlar om bemötande inom psykiatrin, med tonvikt på att vilja bli bemött som en människa, av en människa. Föreläsningen riktar sig till er som arbetar inom psykiatrin, och som vill bli ännu bättre på just bemötande. Är ni nyfikna på hur olika typer av bemötande påverkar mig som patient? Vill ni veta hur jag ser på relationen mellan mig som patient och er som vårdpersonal? Välkomna att ta del av mina upplevelser och tankar!

I föreläsningen berättar jag om hur jag själv vill bli bemött av de människor jag träffar inom psykiatrin. Jag berättar om tillfällen där jag fått ett bemötande som känts väldigt bra, och om vad som hade kunnat göras annorlunda vid tillfällen där jag fått ett bemötande som känts mindre bra. Jag berättar om hur jag upplever olika situationer som kan uppstå i kontakten med psykiatrin. Hur känns det för mig att behöva byta läkare eller samtalskontakt? Vad händer i mig när någon i personalen blir synbart berörd av det jag just berättat? Är patient och personal våra identiteter? Och är den man bemöter alltid den man möter?

Föreläsningen är ca 40 minuter lång, plus tid för frågor. Fakturering sker via Frilans Finans.

Kontakta mig för prisuppgift och bokning!

 

Vad är det jag ser?
Om syntolkningssvårigheter i skolan

När jag var 29 år fick jag diagnosen Cerebral Visual Impairment (CVI) som innebär att hjärnan har svårt att tolka synintryck. Vid det laget hade jag hunnit utveckla en mängd olika kompensationsstrategier för situationer där jag ”inte såg”.

Föreläsningen Vad är det jag ser? riktar sig till personal inom förskola och skola, och ger en inblick i några av de utmaningar som en elev med syntolkningssvårigheter kan möta i skolan. Föreläsningen innehåller konkreta exempel på vad som var svårt för mig och vad de vuxna hade kunnat göra för att underlätta. Jag berättar också om hur den oupptäckta funktionsnedsättningen påverkade umgänget med klasskompisarna och min syn på mig själv.

Föreläsningen är ca 60 minuter lång. Innehållet kan anpassas efter målgruppen. Fakturering sker via Frilans Finans.

Kontakta mig för prisuppgift och bokning!