Johanna – en människa

Jag heter Johanna Svenningsson och är 31 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Västergötland, men är numera bosatt söder om Stockholm. Här bor också katten Trissa – min trogna följeslagare och allra bästa vän. Jag skulle beskriva mig själv som en lugn och kreativ person som besitter en stor nyfikenhet. Jag har en förkärlek till handskrivna brev, mysiga ridturer i skogen, skönlitterära böcker, Kalle Anka och choklad. Jag älskar berättelser och intressanta texter, och förutom att föreläsa jobbar jag som frilansskribent.

Jag har tampats med psykisk ohälsa till och från sedan övre tonåren, och har lång erfarenhet av att vara patient inom psykiatrisk öppenvård. Jag har bl.a. genomgått utredningar, gått i kognitiv beteendeterapi och stödsamtal, och ätit antidepressiv medicin. Inom psykiatrin har jag träffat många människor och blivit bemött på olika sätt. Jag har blivit bemött på sätt som har känts väldigt bra, och jag har blivit bemött på sätt som har känts mindre bra. Hur jag blir bemött beror – upplever jag – på vem det är jag träffar. Min upplevelse är att olika människor har olika synsätt på patienter, diagnoser och sitt arbete.

Personalens bemötande är någonting som alltid har engagerat mig. Jag har berömt, frågat, ifrågasatt, funderat, blivit glad och frustrerad. Jag har reagerat och agerat i egenskap av patient, men också i egenskap av medmänniska.

När jag var 29 år fick jag diagnosen Cerebral Visual Impairment (CVI) som innebär att hjärnan har svårt att tolka synintryck. Plötsligt förstod jag sådant som varför jag alltid haft så svårt att ta visuella instruktioner, och varför jag är beroende av riktmärken för att kunna orientera mig. Jag förstod också varför jag hade svårt att vika pappershus när jag gick i skolan, och varför jag tyckte att alla bollspel handlade om att springa runt i en röra.

Jag vill inspirera personer som arbetar inom psykiatrin till att våga vara sig själva, i stället för att gå in i en roll. Jag vill synliggöra skillnaden mellan att bli bemött som en individ och att bli bemött som en patient, och sprida värdet i att få bli bemött som det förstnämnda. Jag vill också sprida kunskap om hur det kan vara att leva med synnedsättningen CVI.