Referenser

Sagt om Våga vara människa:

”Johanna Svenningssons föreläsning ”Våga vara människa” ger personal inom psykiatrin värdefull insikt i samt handfasta tips om bemötande. Som föreläsare bjuder hon på sig själv med både humor och allvar och hennes icke-dömande attityd gör hennes budskap lätta att ta till sig. Föreläsningen uppskattades mycket av anställda på kliniken.”
– Anna Skoglund, brukarinflytandesamordnare (BISAM), SLSO Psykiatri Sydväst

”Fantastiskt bra och tydligt! Intressant och informativt om relationen mellan patient och behandlare.”
– Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, moderator Psykiatridagarna 2018

”Det som jag tog till mig från din föreläsning var framför allt det du sa om att du är en människa, som vill bli bemött av en människa, du är en individ som har en diagnos. Att du vill bli ”personligt” bemött och inte bara bemött av en yrkesroll.

Vi arbetar mycket i vården med att ibland försöka ”standardisera” det vi gör. Det ska inte spela någon roll om du som patient söker vård i Malmö eller Umeå, du ska, utifrån din sjukdom eller dina svårigheter få samma vård. Din föreläsning väckte många tankar hos mig, att även det personliga, vem vi är, spelar roll i vården för patienterna och att vi som mottagningens team måste fundera att arbeta utifrån att försöka matcha ihop våra patienter med rätt behandlare. Och att ”rätt” behandlare kan skifta över tid. För i olika skeden av livet ser behovet av stöd olika ut.

Till sist vill jag säga att jag tycker det är bra att du påminde om att vi i vården måste våga vara prestigelösa, och att modet att vara raka och ärliga till våra patienter, att kunna erkänna när vi inte vet, och säga när vi måste ta reda på saker ni undrar över, och även kunna erkänna när vi gör misstag.

Tusen tack att jag fick lyssna till din föreläsning.”
– Emelie, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, åhörare Psykiatridagarna 2018

 

Sagt om mina CVI-föreläsningar:

”Jag lyssnade i tisdags på Johanna, som höll en utmärkt och fängslande föreläsning om de praktiska konsekvenserna av att leva med stora syntolkningsproblem. Vi som lyssnade var en nationell grupp av barnögonläkare, barnneurologer, ortoptister, psykologer och synpedagoger med intresse för cerebral synskada (CVI). Denna föreläsning rekommenderas för målgrupper som föräldrar till barn med CVI, skolbarn som har CVI, de tvärfackliga teamen på habiliteringen och på syncentralen, skolhälsovård och lärare.”
– Lena Jacobson, barnögonläkare, docent vid Karolinska Institutet